EGA-nauka języka angielskiego

              
                                 EGA-nauka angielskiego dla dzieci,młodzieży i dorosłych.


Firma   językowa EGA zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym młodzież i osoby dorosłe  na niezwykle efektywną i nowoczesną naukę języka angielskiego metodą ADE-aktywizująco dedukcyjną.              ZADANIA    DODATKOWE        Zadania    dodatkowe to zadania uzupełniające treść interaktywnych ćwiczeń-lekcji   zamieszczonych w serwisie.Angielskie wyrazy i wyrażenia,z którymi zapoznaliście się w czasie wykonywania ćwiczeń zostaną
utrwalone poprzez wykonanie dodatkowych zadań .Zadania wypełniaj
na kartce papieru lub w   zeszycie.Staraj się odczytywać angielskie wyrazy i zdania.
Liczba zadań ulega zwiększeniu.

     I.   Hello!
Na podstawie pierwszego  ineraktywnego ćwiczenia wykonaj:
1.Napisz   po angielsku:

Dzień dobry!-    ---- -------
Do widzenia!-    -------
Dobranoc!   -    ---------

2.Odgadnij co to za pozdrowienia:

g--d   --e---g!
--ll-!
---db--!


  II.What is the colour?

1.Napisz po angielsku:                                                                            

czerwony    ---
żółty          ------
niebieski    ----
zielony      -----
czarny      -----

Przetłumacz na angielski wyrazy w nawiasach.Przepisz poprawnie całe zdanie.

  It is (niebieski).
  It is (pomarańczowy).
  It's  (różowy).
  It's (zielony).

3.Odgadnij angielską nazwę koloru:

    g---n
    br--n
    -in-
   b--c-
   wh--e

III.
             Animals

1.Przetłumacz na j.angielski wyrazy w nawiasach.

It is a (pies).
It is a (królik).
It is a (kot).

2.Przepisz poprawnie,w całości angielskie zdania z zadania 1.

3.Odgadnij:

c--
p--
-u--er--y
4.Wybierz jedno zwierzę narysuj je i podpisz po angielsku.

IV.What is tis?  It is...

1.Napisz po angielsku:
pióro   ---
ołówek   ------
książka  ----
zeszyt    --------

2.
Przetłumacz na j.polski:

It is a book.
To jest................
It is a pen.
To....................
It's  a pencil.
..............................

V.Who is this? It is...

1.Odgadnij  jakie to wyrazy:

m--
wo---
-i-l
b--

2.Przetłumacz na angielski wyrazy w nawiasach i przepisz całe zdania.

It is a (mężczyzna).
It is a (dziewczynka).
It is a (chłopiec).

VI.  Numbers.What is it?

1.Policz gwaizdki i napisz liczbę po angielsku:

**   ---
*****    ----
***       -----
*           ---
****     ----
****** ---

2.Uzupełnij litery w angielskich wyrazach:

o--
--o
f---
f-u-
-i-
t-r--


VII.  Numbers.How old are you?

1.Przetłumacz na angielski i wpisz w miejsce kresek:

Ile masz lat?   ---   ---  --- ---

2.Napisz po angielsku liczby i przepisz całe zdania:

I am (6).
I am (10).
I am(9).
I am (8).

VIII.  What's your name?

1.Przetłumacz na j.angielski:

Jak się nazywasz? Jakie jest Twoje imię?   ---'- ----  ----?


2.Przetłumacz wyrazy w nawiasach.Przeczytaj angielskie zdania,przepisz je.

My name is (Zuzanna).
My name is (Piotr).
My name is (Agnieszka).
My name is(Paweł).
IX.What is the colour?
 

1.Przetłumacz na j. angielski:

Co  to jest za kolor?   ---- -- --- ------?


2.Odgdnij angielską nazwę koloru:


----n
---wn
--d
o----e
w---e

b--e

X. What colour is....?   It is.....


         
1.Przetłumacz wyrazy w nawiasach.Przeczytaj i przepis całe zdania:

It is a (czerwone) chair.
It is a (niebieskie) pen.
It is a (różowa piłka).
It is a (brązowy stół).

2.  Napisz po angielsku:

piłka   ----
pióro  ---
kwiatek ------
krzesło  -----                                                                       

             

XI.


Napisz po angielsku:

jabłko   -----
pomarańcza  ------
gruszka        ----
banan          ------
śliwka          ----
       
                               
                              
                         
  Przetłumacz na język angielki wyrazy w nawiasach:

  It is an(pomarańczowa pomarańcza).
  It is a  (czerwone jabłko).
  It is a (zielona gruszka).
  it is a (żółty banan).

    
XII.
1.Przetłumacz na język polski angielskie wyrażenia napisane grubym drukiem.

It is a brown teddy bear.
It is a blue  car.
It is a pink kite.
It is a green ball.
2. Odgadnij angielskie wyrazy:

b---
-o--
-a-
---e

    XIII.

1.Napisz angielskie nazwy owoców w liczbie mnogiej:

apple   ------
pear    -----
banana  -------
plum     -----

2.Napisz po angielsku:

Lubię jabłka.
Lubię  pomarańcze.
Lubię  śliwki.
                         

XIV.

Animals-ZOO.

1.Przetłumacz na język angielski wyrazy w nawiasach.Przeczytaj i przepisz angielskie zdania.

It is a (lew).


It is a (żyrafa).
It is a (wąż).

                                                                                                   

  2.Napisz angielskie nazwy zwierząt w liczbie mnogiej.Przetłumacz je na język polski:                                                                                                            

snake  ------  
lion     -----
monkey -------
frog       -----                                                                             

  giraffe       -------                                                                               
                                                                                         
                                
                                                                        
                                                                                                      

                                                                 
LogowanieEGA - Wszelkie prawa zastrzeżone