Książki

Podobne ćwiczenia do nauki języka angielskiego zostały wydane w książkach:
  • "Poznaję język angielski"
  • "Uczę się języka angielskiego"
  • "Angielski od A do Z" 
Książki te cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku od ponad 20. lat. Publikacje dostępne są w księgarniach w całym kraju i w księgarniach internetowych.Jak pokazują najnowsze badania psychologiczne praca dziecka z papierową książką jest bezcenna,zapewnia mu wszechstronny umysłowy rozwój.Optymalnym rozwiązaniem  jest połączenie aktywnej nauki języka angielskiego  w serwisie internetowym z nauką z książek i rozwiązywaniem dodatkowych,pisemnych zadań. Jest to bardzo efektywne,przynosi trwałe rezulataty stwarzając dzieciom poczucie uczestnictwa w świetnej zabawie.


alt alt alt


Metoda nauczania Active Deduction English-AD English jest wykorzystywana do opracowania ćwiczeń w serwisie internetowym
i zadań w ksiązkach do nauki języka angielskiego.Jest efektywna,nowatorska,stymulująca rozwój ucznia.Książki oceniane są
wysoko przez metodyków polskich i angielskich.Oto przykłady opinii:

I opinia Konsultanta Języka Angielskiego z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach

   "Jest to książka ćwiczeń dla dzieci ze szkoły podstawowej,kierująca ich nauką języka angielskiego w zabawowy sposób
i rozwijająca umiejętność logicznego myślenia.
To zupełnie odmienna propozycja od książek znajdujących się na rynku.Każdy rozdział  składa się z dwóch części,z których
dzieci dobierają różne elementy według kolorów,numerów,kształtów lub symboli,a następnie wypełniają diagramy po angielsku,
używająć klucza,ktłóry samodzielnie odczytują.
Na zakończenie  tworzą własny,polsko-angielski słownik poprzez dobieranie obrazka,angielskiego słowa i polskiego.W ten
sposób dziecko musi myśleć uważnie i logicznie,aby rozwiązać problem.
Autorka opracowała tę książkę na podstawie doświadczeń z dziećmi w szkole i wszystkie metody zostały wypróbowane
w pracy z uczniami.
Książka ta jest nowa,odmienna i fascynująca(...)"


  II opinia pisarza,lektora i tłumacza z języka angielskiego:                                                                                 
                                                                                    
                                                                                                


"Wydany podręcznik "Poznaję język angielski" autorstwa Alicji Smudy zapowiada w podtytule naukę,zabawę i logiczne myślenie.Z pierwszej części obietnicy wywiązać się najłatwiej.Uczyć i uczyć się można wszelkimi metodami,ich skuteczność i tak weryfikują rezultaty.O wiele trudniej zagwarantować zabawę.To wymaga znajomości psychiki małych dzieci i wczesnych nastolatków,
orientacji w szeroko pojętych ludycznych predyspozycjach młodego człowieka.A połączenie zabawy z logicznym myśleniem,tak aby w efekcie dostarczyć uczącemu się maksimum przyswajalnej informacji,którą ten mógłby się swobodnie posługiwać to sprawa
najtrudniejsza,ale też umiejętne przeprowadzenie tego procesu jest gwarancją pożądanych efektów dydaktycznych.
Uważna lektura i ogląd podręcznika p.Alicji Smudy przekonują,że autorka bardzo sumiennie wywiązuje się ze wszystkich części
obietnicy.To ogólnie.A w szczegółach:
1-układ książki jest przejrzysty(to nieczęsty atut wspłczesnych podręczników do nauki języków obcych przeładowanych materiałem do granic czytelności)
2-autorka ani na chwilę nie zapomina o zasadzie stopniowania trudności
3-dyspozycje do ćwiczeń są zawsze jasne,zwięzłe i nie pozostawiją wątpliwości
4-materiał podawany jest w małych,strawnych i starannie odmierzonych porcjach
5-autorka pozostawia konieczny margines dla samodzielnej twórczej pracy ucznia.
Wszystko to (i więcje) pozwala odpowiedzialnie spytać:Kiedy drugie wydanie?(...)


LogowanieEGA - Wszelkie prawa zastrzeżone