dla nauczycieli

 

   W cyklu „Angielski od A do Z” ćwiczenia z języka angielskiego przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym. Wykonując zadania dziecko ma możliwość w przyjemny i ciekawy sposób, samodzielnie dojść do rozwiązania, jakim jest polskie znaczenie angielskiego wyrazu i intuicyjnie zapoznać się ze strukturami gramatycznymi. Badania psychologiczne dowodzą, że dziecko zapamiętuje lepiej informacje, słowa i zwroty wykonując równocześnie czynności manualne, będąc w świetnym nastroju, dobrze koncentrując się na wykonywanym zadaniu.

   Wszystkie te warunki spełniają prezentowane ćwiczenia, Sposób,w jaki dzieci poznają angielskie słownictwo i formy gramatyczne jest metodą nauczania opracowaną przeze mnie w celu skłonienia uczniów do samodzielności, aby zniechęcić ich do mechanicznego „kucia na pamięć”. Metoda ta, nazwana przeze mnie aktywizująco - dedukcyjną, jest nowatorska i zgodna z najnowszymi trendami w metodyce nauczania, jak również z założeniami reformy nauczania, kiedy nacisk kładzie się na myślenie, samodzielność, kreatywność i dociekliwość.

   Oryginalność prezentowanych ćwiczeń polega na tym, że dziecko ma możliwość, za pomocą logicznego klucza, samodzielnie dojść do rozwiązania zadania. Działa to wyjątkowo stymulująco i ożywczo na pracę umysłu. Zadania tego typu, opracowane przeze mnie, wykorzystuję w czasie wieloletniej pracy w szkole. Ćwiczenia są odmienne od propozycji znajdujących się na rynku wydawniczym. Zostały wydane w formie książek: ”Poznaję język angielski”, ”Uczę się języka angielskiego”, "Angielski od A do Z” i cieszą się dużą popularnością już od kilkunastu lat.

   Możliwości komputera i internetu sprawiają, że ćwiczenia są jeszcze atrakcyjniejsze, ciekawsze i zabawniejsze. Są świetnym urozmaiceniem czasu spędzanego przed komputerem dla każdego dziecka jak i atrakcją na każdej lekcji języka angielskiego. Ilość ćwiczeń dostępnych na stronie internetowej ciągle się zwiększa i rośnie ich stopień trudności zgodnie z programem nauczania w szkole.

Korzystanie z komputera,szczególnie przez młodych ludzi,powinno być dawkowane w bardzo rozsądny sposób.Ćwiczenia zamieszczone w serwisie internetowym mogą być udostępniane przez nauczycieli na lekcja na przykład na tablicach multimedialnych,
jak i w domu,gdzie uczniowie mogą używać swoich komputerów.Dorośli,a przede wszystkim nauczyciele powinni zwracać uwagę dzieciom i młodzieży,aby nie przesadzali z  czasem poświęconym grom komputerowym,czy oglądaniu telewizji.

        Ostatnie badania naukowców pokazują...

Telewizja ogłupia,zwłaszcza  jeśli oglądamy jej zbyt dużo-znaleziono naukowe potwierdzenie tego dość powszechnego przekonania.
Niedawno zakończyły się trwające ćwierć wieku amerykańskie badania,w których wzięło udział ponad 3 tysiące osób.Wypełniali oni
różne testy oceniające ich sprawność intelektualną.Okazało się,że najgorsze wyniki osiągnęli co badani,którzy  deklarowali,że  spędzają przed telewizorem ponad trzy godziny dziennie.Nie miały znaczenia wiek,płeć,wykształcenie,czy waga.
Warto przypominać sobie o tym i mowić o tym swoim uczniom.Warto starać się lepiej zagospodarować wolny czas,a nie przeznaczć go na bezmyslne wpatrywanie się w ekran śledząc np. losy bohaterów różnych seriali.
 

LogowanieEGA - Wszelkie prawa zastrzeżone