Angielski od A do Z

DROGIE DZIECI!


   Uczycie się języka angielskiego. Początki, jak zwykle, są bardzo trudne, dlatego przygotowaliśmy ciekawe ćwiczenia z języka angielskiego, w formie zabawy, które pozwolą Wam zapoznać się ze słówkami angielskimi oraz angielskimi formami gramatycznymi. W każdym ćwiczeniu są do rozwiązania zadania, których treść zawarta jest w poleceniach. W wykonaniu zadań pomoże Wam logiczne myślenie i intuicja. Życzymy miłej zabawy i efektywnej nauki. 


DO RODZICÓW I NAUCZYCIELI,OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ   ANGIELSKIEGO!


   W cyklu „Angielski od A do Zćwiczenia z języka angielskiego przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym i dla starszych dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla osób rozpoczynajacych naukę  angielskiego. Wykonując zadania uczeń ma możliwość w przyjemny i ciekawy sposób, samodzielnie dojść do rozwiązania, jakim jest polskie znaczenie angielskiego wyrazu i intuicyjnie zapoznać się ze strukturami gramatycznymi. Badania psychologiczne dowodzą, że uczeń zapamiętuje lepiej informacje, słowa i zwroty wykonując równocześnie czynności manualne, będąc w świetnym nastroju, dobrze koncentrując się na wykonywanym zadaniu-do nauki potrzebna jest interakcja.

   Wszystkie te warunki spełniają prezentowane ćwiczenia z języka angielskiego, Sposób,w jaki uczniowie poznają słówka angielskie  i formy gramatyczne jest metodą nauczania opracowaną przeze mnie w celu skłonienia uczących się  do samodzielności, aby zniechęcić ich do mechanicznego „kucia na pamięć”. Metoda ta, nazwana przeze mnie AD English(Active Deduction English-ADE)  jest metodą aktywizująco-dedukcyjną,nowatorską i zgodną z najnowszymi trendami w metodyce nauczania, jak również z założeniami reformy nauczania, kiedy nacisk kładzie się na myślenie, samodzielność, kreatywność i dociekliwość.Jest to metoda absolutnie nowatorska i odmienna od innych metod nauczania.

   Oryginalność prezentowanych lekcji-ćwiczeń z języka angielskiego polega na tym, że uczeń ma możliwość, za pomocą logicznego klucza, samodzielnie dojść do rozwiązania zadania. Działa to wyjątkowo stymulująco i ożywczo na pracę umysłu. Zadania tego typu, opracowane przeze mnie, wykorzystuję w czasie wieloletniej pracy w szkole. Ćwiczenia są odmienne od propozycji znajdujących się na rynku wydawniczym. Zostały wydane w formie książek: ”Poznaję język angielski”, ”Uczę się języka angielskiego”, "Angielski od A do Z” i cieszą się dużą popularnością już od dwudziestu lat.
Książki zostały bardzo wysoko ocenione  przez metodyków  polskich i angielskich.
Pamietajmy:

10% zapamiętujemy z tego co usłyszymy
20% zapamiętujemy z tego co widzimy
40% zapamiętujemy z  tego o czym rozmawiamy
90%zapamiętujemy z tego co robimy

AD English  to jedyna metoda nauczania,która skłania do podjęcia akcji.

Lekcje-ćwiczenia zamieszczone w serwise English-Geo-Active skłaniają ucznia do działania,jest wciągany w akcję i samodzielnie tworzy-dobiera angielskie wyrazy i wyrażenia.Ta interakcja sprawia,że angielskie zwroty przyswajane są niezwykle szybko i trwale.
   Możliwości komputera i internetu sprawiają, że ćwiczenia są jeszcze atrakcyjniejsze, ciekawsze i zabawniejsze. Są świetnym urozmaiceniem czasu spędzanego przed komputerem dla każdego  jak i atrakcją na każdej lekcji języka angielskiego. Ilość ćwiczeń dostępnych na stronie internetowej ciągle się zwiększa i rośnie ich stopień trudności zgodnie z programem nauczania w szkole.
 

To kurs do nauki dla dzieci i osób rozpoczynających naukę jezyka angielskiego,jak również do powtórek i utrwalenia pisowni i wymowy angielskich wyrazów i zdań dla  wszystkich zainteresowanych.

Życzę miłej zabawy i pożytecznej nauki.

LogowanieEGA - Wszelkie prawa zastrzeżone